Prodotti marca Svapem Lab

Kit Base 150ML senza nicotina da polmone
8,30 € 7,72 €
Kit Base 100ML senza nicotina da guancia
7,70 € 7,16 €

 

 
Kit Base 100ML nicotina 4mg da guancia
15,50 € 14,42 €
Kit Base 100ML nicotina 6mg da guancia
19,40 € 18,04 €
Kit Base 100ML nicotina 2mg da guancia
11,60 € 10,79 €

 

 
Kit Base 100ML nicotina 8mg da guancia
23,30 € 21,67 €

 

 
Kit Base 100ML nicotina 10mg da guancia
27,20 € 25,30 €
Kit Base 170ML nicotina 2,35mg da polmone
16,10 € 14,97 €

 

 
Kit Base 180ML nicotina 3,3mg da polmone
20,00 € 18,60 €

 

 
Kit Base 160ML nicotina 1,25mg da polmone
12,20 € 11,35 €

 

 
Kit Base 100ML nicotina 12mg da guancia
31,10 € 28,92 €

 

 
Kit Base 100ML nicotina 14mg da guancia
35,00 € 32,55 €

 

 
Kit Base 190ML nicotina 4,2mg da polmone
23,90 € 22,23 €

 

 
Kit Base 200ML nicotina 5mg da polmone
27,80 € 25,85 €

 

 
Kit Base 220ML nicotina 6,35mg da polmone
35,60 € 33,11 €

 

 
Kit Base 210ML nicotina 5,7mg da polmone
31,70 € 29,48 €
Base 50/50 per tiro di guancia 90 ml nicotina 4 mg - Svapem Lab
12,80 €

 

 
Base 50/50 per tiro di guancia 90 ml nicotina 6 mg - Svapem Lab
16,60 €

 

 
Base 50/50 per tiro di guancia 90 ml nicotina 12 mg - Svapem Lab
27,50 €

 

 
Base 50/50 per tiro di guancia 90 ml nicotina 2 mg - Svapem Lab
9,50 €

 

 
Base 50/50 per tiro di guancia 90 ml nicotina 8 mg - Svapem Lab
20,10 €

 

 
Base 50/50 per tiro di guancia 90 ml nicotina 10 mg - Svapem Lab
23,90 €

 

 
Base 50/50 per tiro di guancia 90 ml nicotina 0 mg - Svapem Lab
5,70 €

 

 
Glicerina Vegetale FULL VG 20 ml in Flacone da 120 ml - Svapem Lab
2,60 €